Informacje podstawowe

Imię: *
Nazwisko: *
Adres Email: *
Telefon: *

Dane adresowe

Miasto: *

Szczegóły


Oczekiwane wynagrodzenie (brutto): *
Otwartość na relokację:

Znajomość języków obcych

Język angielski:

Załączniki


CV: *
Przeglądaj

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Aby zagwarantować uczciwe i przejrzyste przetwarzanie danych osobowych, wymagane jest wyrażenie zgody na przetwarzanie przez nas danych w celach rekrutacyjnych wtedy, gdy informacje te dotyczą  danych osobowych, np. imienia i nazwiska, daty urodzenia, numeru telefonu, adresu e-mail oraz życiorysu.

Zapewniamy, że dane zostaną wykorzystane tylko do celów rekrutacyjnych. 

Jako administrator danych, możemy wysłać te dane do osoby analizującej życiorysy Zoho Recruit, zewnętrznych aplikacji zintegrowanych z Zoho Recruit, innych użytkowników przetwarzających dane oraz naszych Klientów (lub ich działów rekrutacyjnych). 

Dane będą przechowywane tylko przez wymagany okres  wynikający z naszych zobowiązań prawnych w zakresie przechowywania danych. Gdy wymagane jest przedłużenie okresu przechowywania danych, ponownie wyślemy prośbę o wyrażenie zgody we wszystkich wymaganych przypadkach.

Kandydaci są uprawnieni do egzekwowania swoich praw, jak wyjaśniono w GDPR UE (artykuły od 13 do 22). Szczegóły dotyczące praw, patrz tutaj

Aby uzyskać dostęp do swoich danych, dokonać ich aktualizacji lub edycji, należy napisać na adres: office@hirepartner.pl

'Rozumiem, że Hire Partner jest administratorem a Zoho Recruit podmiotem przetwarzającym moje dane. Hire Partner będzie wykorzystywać moje dane tylko do wspomnianych powyżej celów i przechowywać je tylko tak długo, jak to jest wymagane. Rozumiem, że mogę zażądać dostępu do moich danych, pisząc na powyższy adres e-mail. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Hire Partner oraz Zoho Recruit w celach rekrutacyjnych i/lub procesów wyboru kandydatów.'
Zapoznałem/am się i wyrażam zgodę*

Przyszłe rekrutacje

Wyraź zgodę jeśli chcesz, abyśmy mogli zaangażować Cię w przyszłe procesy rekrutacyjne.
Data zgody:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu oraz załączonej do niego dokumentacji aplikacyjnej (w szczególności w moim CV) przez okres 3 lat do celów przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Hire Partner Paulina Bryl z siedzibą w Warszawie, w tym na udostępnienie ww. danych potencjalnym pracodawcom.